Din arbetsplats i handeln – lär om arbetsmiljö

In English
Image

Välkommen

till en grundutbildning i dagliga frågor om arbetsmiljö inom handeln.

På ett enkelt och stimulerande sätt lär du dig och får svar på många specifika frågor. Du kan direkt praktisera det du lärt dig i utbildningen. Är du chef får du dessutom veta vilket ansvar du har och tips på hur du kan arbeta vidare. Gemensamt kan ni göra mer än ni tror för att bidra till en bättre arbetsmiljö oavsett om ni arbetar på kontor, i lager eller butik.

Utbildningen kräver att du har Flashspelare version 8 eller senare. Om du inte har det kan du klicka här för att ladda ned den senaste versionen.

Denna webbutbildning kommer att stängas ner den 31 oktober och kommer att ersättas av en ny version. Den nya versionen publiceras i slutet av november på www.dinarbetsplatsihandeln.se